Badania nieniszczące

February 19, 2021 1:47 pm

Category:

Badania nieniszczące wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu. Jak podaje słownik języka polskiego, są to “…badania (metody) dostarczające informacji o stanie materiałów oraz wykonanych z tych materiałów elementów, urządzeń, instalacji w sposób, który nie wpływa na ich przydatność użytkową”.

Za pomocą badań nieniszczących sprawdzane są beton, stal, czy choćby kamienie szlachetne w gemmologii.

Foto: badania nieniszczące

Nieniszczące badania prowadzone na każdym etapie produkcji pozwalają na szybkie wychwycenie, a tym samym niwelowanie wad materiałów, a co za tym idzie, obniżanie strat finansowych. Badania różnego typu są już stałym elementem wpisanym w krajobraz dzisiejszego przemysłu.

Do najczęściej wykonywanych badań nieniszczących należą m.in.:

  • Badania akustyczne – ultradźwiękowe, emisji akustycznej i drgań rezonansowych; stosuje się m.in. do pomiaru grubości różnych materiałów, oraz do lokalizowania wad i ich rozmiarów.
  • Radiograficzne, wykorzystuje się zjawisko pochłaniania promieniowania – rentgenografia, gammagrafia czy radioskopia.
  • Elektromagnetyczne – elektryczne, dielektryczne, magnetyczne, prądów wirowych – dla badania nieciągłości na powierzchni lub blisko powierzchni;
  • Penetracyjne – wykorzystuje zjawisko wnikania cieczy w otwarte szczeliny, pozwala więc tylko na badanie powierzchniowe. Najbardziej nadaje się do badania powierzchni gładkich.
  • termiczne, oparte na wykorzystaniu zjawiska przepływu ciepła i promieniowania podczerwonego;
  • Optyczne/ wizualne – bardzo wszechstronna metoda, lecz niestety obarczona dużą niepewnością. Wymaga użycia przyrządów optycznych, np. endoskopów.
  • Magnetyczno-proszkowa – nadaje się do badania materiałów ferromagnetycznych.

Badania diagnostyczne wciąż się rozwijają i dostosowują do zmian w przemyśle jak i do nowych materiałów używanych w różnych jego sektorach. Metody badań nieniszczących prowadzone mogą być na każdym etapie produkcji, jak również w ramach badań okresowych, uzależnione m.in. od rodzaju urządzenia, użytego materiału konstrukcyjnego, warunków pracy urządzenia czy też czasu jego eksploatacji.

Firmą, która w swej szerokiej gamie usług oferuje obróbki powierzchniowe jak również badanie nieniszczące, jest Poeton Polska. Zapewniają rozwiązania najnowszej generacji, bazując na wieloletnim doświadczeniu i pionierskich technologiach. Warto zapoznać się z ich ofertą.